• Điều hòa trung tâm LG
 • Điều hòa trung tâm Samsung DVM S
 • Điều hòa trung tâm Panasonic VRF
 • Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV
 • Điều hòa trung tâm Mitsubishi Heavy VRF
 • Điều hòa trung tâm Mini Toshiba
 • Điều hòa trung tâm Daikin VRV IS
 • điều hòa trung tâm Toshiba
 • dieu hoa trung tam daikin

Điều hòa trung tâm Daikin

Điều hòa trung tâm Toshiba

Điều hòa trung tâm LG

Điều hòa trung tâm Samsung

Điều hòa trung tâm Mitsubishi Electric
Điều hòa trung tâm Mitsubishi Heavy
Điều hòa trung tâm Panasonic
Điều hòa trung tâm Fujitsu

Dịch vụ

 • KINH DOANH:(04) 36.34.39.42
 • HOTLINE: 0932 282 525
 • EMAIL: INFO@IBF.VN